CÁ SẤU KHỔNG LỒ DÀI GẦN 20M SA LƯỚI

Daily Star đưa tin hôm 18/4, những người thợ săn ở thành phố Darwin, Australia vừa bắt được một con cá sấu quái vật có kích cỡ khổng lồ, đến mức những người thợ săn dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Con vật bị bắt là một loại cá sấu nước mặn vô…

CÁ SẤU KHỔNG LỒ DÀI GẦN 20M SA LƯỚI

Daily Star đưa tin hôm 18/4, những người thợ săn ở thành phố Darwin, Australia vừa bắt được một con cá sấu quái vật có kích cỡ khổng lồ, đến mức những người thợ săn dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Con vật bị bắt là một loại cá sấu nước mặn vô…

CÁ SẤU KHỔNG LỒ DÀI GẦN 20M SA LƯỚI

Daily Star đưa tin hôm 18/4, những người thợ săn ở thành phố Darwin, Australia vừa bắt được một con cá sấu quái vật có kích cỡ khổng lồ, đến mức những người thợ săn dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Con vật bị bắt là một loại cá sấu nước mặn vô…

Cá sấu khổng lồ dài gần 15 m sa lưới

Daily Star đưa tin hôm 18/4, những người thợ săn ở thành phố Darwin, Australia vừa bắt được một con cá sấu quái vật có kích cỡ khổng lồ, đến mức những người thợ săn dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Con vật bị bắt là một loại cá sấu nước mặn vô…

Cá sấu khổng lồ dài gần 10 m sa lưới

Daily Star đưa tin hôm 18/4, những người thợ săn ở thành phố Darwin, Australia vừa bắt được một con cá sấu quái vật có kích cỡ khổng lồ, đến mức những người thợ săn dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Con vật bị bắt là một loại cá sấu nước mặn vô…

Cá sấu khổng lồ dài gần 5 m sa lưới

Daily Star đưa tin hôm 18/4, những người thợ săn ở thành phố Darwin, Australia vừa bắt được một con cá sấu quái vật có kích cỡ khổng lồ, đến mức những người thợ săn dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Con vật bị bắt là một loại cá sấu nước mặn vô…

0934.18.18.42
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon